Tin Tức

Số Nguyên Tố Là Gì ?

I. Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố là các số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia chia hết cho 1 và chính nó. Ví dụ: 1,2,3,5,7,11,13,17, … Lưu ý: số 0 và số 1 không được gọi là số nguyên tố II. Một số tính chất của số nguyên tố Số 2…

Continue Reading